LUBLIN Schwarzkümmel
Czarny kminek, rysowany w skansenie na temat życia historycznego na polskiej wsi.

Czarny kminek
Muzeum dostarcza informacji o prawdopodobnej sytuacji ekonomicznej dawnych mieszkańców pokazywanych gospodarstw. Są tu zwierzęta, czuć zapach stajni, są pola zbóż i ogrody z roślinami kuchennymi, wśród których znajduje się czarny kminek.